24. okt, 2022

PRIJSSTIJGINGEN KOOPWONINGEN OPNIEUW KLEINER!!

Bestaande koopwoningen waren in september 9,4% duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 11,9%. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsindex bestaande koopwoningen is in september 2022 gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien was er sprake van een stijgende trend. De afgelopen maanden is de prijsindex echter niet verder gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in september 97,6% hoger.

Woningtransacties
Het Kadaster maakte bekend dat het in september 17.631 woningtransacties registreerde. Dat is 0,3% meer dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van 2022 zijn 141.758 woningen verkocht, ruim 18% minder dan in dezelfde periode van 2021.

Laatste nieuws

13. okt, 2022

NHG-GRENS IN 2023 € 405.000

De grens voor een NHG-hypotheek wordt in 2023 verhoogd tot € 405.000 (2022: € 355.000). Daarmee krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG. Tegelijkertijd gaat het kabinet de grens voor ‘betaalbare koopwoningen’ loskoppelen van de NHG-grens.

Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 om jaarlijks de NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor stijgt de kostengrens van 355.000 naar 405.000 euro. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 429.300 euro. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt. In 2023 zal deze gelijk blijven aan 2022, namelijk 0,6%.

Loskoppelen NHG
Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Op dit moment geldt daarbij de NHG-grens als grens voor wat een betaalbare koopwoning is. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn woningen met die prijs voor minder mensen betaalbaar, omdat de inkomens het afgelopen jaar minder zijn gestegen dan de NHG-grens.

Daarom gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn loskoppelen van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals die eind dit jaar en begin volgend jaar worden vastgesteld wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van 355.000 euro gehanteerd als betaalbaarheidsgrens. Deze verandert dus niet door verhoging van de kostengrens naar 405.000 euro.

Echt nodig
Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG: “De stijging is echt nodig. Mensen sluiten door de sterk gestegen huizenprijzen een steeds hogere hypotheek af om een huis te kopen. Wij willen er zijn als die groep te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen. NHG biedt hulp bij financiële problemen en eventuele restschulden. Dat vangnet wordt door verhoogde kostengrens voor een grote groep beschikbaar.”

De NHG borgtochtprovisie en kostengrens zijn vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG uiterlijk 1 november publiceert en die per 1 januari 2023 ingaan.

12. okt, 2022

DNB VERWACHT HOGERE HYPOTHEEKRENTE

DNB heeft maandag jl. haar Overzicht Financiële stabiliteit Najaar 2022 gepubliceerd.
Het overzicht maakt duidelijk dat DNB rekening houdt met scenario’s waarin de financiële markten in de komende tijd heftig reacties kunnen laten zien. Enkele opmerkelijke uitspraken die in dit overzicht te vinden zijn betreffen:
• DNB zal de rente blijven verhogen tot de inflatie binnen een acceptabele grens is gekomen;
• DNB signaleert dat de financiële markten rekening houden met een verdere verhoging van de rente met 1,35% dit jaar en nog een extra rente van 0,9% in 2023;
• Op dit moment heeft 43% van de bedrijven in Nederland een schuld die volgend jaar geherfinancierd moet worden (tegen mogelijk een hogere rente dan bedrijven nu betalen);
• 75% van de op dit moment uitstaande hypotheekschuld heeft nog een rentevastperiode van vijf jaar of langer;
• Indien de huizenprijzen met 20% dalen komt naar verwachting circa 8% van de woningen financieel “onder water” te staan;
• Tussen de 540.000 en 860.000 huishoudens komen door hoge inflatie in betalingsproblemen.

3. okt, 2022

MEEVERHUIZEN LAGE RENTE BESPAART HALVE TON

Ongeveer één op de drie doorstromers maakt momenteel gebruik van de optie om de lage rente van hun oude hypotheek mee te nemen naar hun nieuwe woning. Gemiddeld ligt de leencapaciteit van deze bijna 50.000 euro hoger dan die van doorstromers die hun oude rente niet (kunnen of willen) meeverhuizen.

Het gedaalde vertrouwen – waardoor meer woningen te koop zijn gezet en het aanbod dus groter is – zorgt er mede voor dat veel mensen juist nu een mogelijkheid zien om te kopen.

Deel deze pagina