Echtscheidingsbemiddeling

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een onrustige en emotionele periode, waarin je toch samen afspraken moet maken. Jullie hebben allebei je eigen belang waarvoor je wilt vechten, of een idee van wat je een eerlijke verdeling vindt. Als jullie veel ruzie hebben, niet goed naar elkaar luisteren en elkaar niet meer begrijpen, wordt het lastig om samen afspraken te maken. Je zult dan naar de rechter moeten, die gaat bepalen wat afgesproken wordt.

Uit onderzoek is gebleken dat beide partners denken dat ze 80 procent kans hebben om te winnen als ze naar de rechter gaan. Beide partners denken het gelijk aan hun kant te hebben. De confrontatie wordt hard en het verlies groot. Probeer deze strijd bij de rechter te voorkomen, door gebruik te maken van echtscheidingsbemiddeling. Jullie kunnen dan in goed overleg uit elkaar.

Wat is echtscheidingsbemiddeling?

Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de scheiding tussen jou en je partner. Jullie gaan niet op zoek naar het conflict, maar naar de oplossing. Wij, als echtscheidingsbemiddelaar begeleiden jullie in dit proces. Jullie zijn allebei meer tot overleg in staat dan jullie denken. Je moet alleen over een aantal drempels heen en daar helpen wij je bij.

De echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, vrijwillig, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Dit bemiddelingsproces verloopt soepeler dan een proces bij de rechter. Daarnaast hebben jullie de afspraken samen gemaakt, waardoor meer draagkracht is ontstaan om deze afspraken ook in de toekomst goed uit te voeren.

Hoe werkt echtscheidingsbemiddeling?

Wij zijn geen therapeut, maar door de praktijk ervaren en verstand hebben van communicatie. Wij zijn neutraal en onafhankelijk, kiezen geen partij, zorgen ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens onze gezamenlijke gesprekken zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Jullie emoties moeten besproken worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch juist zijn.

De vier stappen bij bemiddeling

  1. Het intakegesprek. In het eerste gesprek leggen wij duidelijk uit wat mediation is. Daarna tekenen jullie een mediation-overeenkomst. Hierin spreek je af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je vrijwillig meedoet en dat je actief mee zult doen aan de gesprekken. Je kunt trouwens met mediation stoppen wanneer je wilt.
  2. De verkenningsfase. Onder onze leiding analyseren jullie het conflict, totdat de standpunten en belangen van jullie allebei duidelijk zijn. Aan het einde van deze fase vragen wij of jullie willen zoeken naar een oplossing die tegemoetkomt aan ieders belang.
  3. De onderhandelingsfase. Jullie geven allebei mogelijke oplossingen. Daarbij houd je in je achterhoofd dat de oplossing een meerwaarde moet hebben voor jullie allebei.
  4. Afspraken vastleggen. Uiteindelijk stellen wij een vaststellingsovereenkomst op. Daarin staat welke afspraken jullie hebben gemaakt.

Wat kost echtscheidingsbemiddeling?

Uitgangspunt is dat jullie betalen voor een gehele sessie, waarin de gesprekken worden gevoerd en de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en/of convenant. Na een gesprek volgt altijd een gespreksverslag om de puntjes op de 'i' te houden. Soms maken jullie extra kosten, bijvoorbeeld voor het inhuren van een deskundige. Maar wij huren nooit zomaar iemand in, dat overleggen wij eerst met jullie. Normaal gesproken deel je de kosten van mediation. Maar je kunt daarover natuurlijk andere afspraken maken. Zeer waarschijnlijk dekt uw rechtsbijstandverzekering een groot gedeelte van de kosten voor mediation.

Echtscheidingsbemiddeling maakt het mogelijk om in goed overleg uit elkaar te gaan.

Deel deze pagina