Relatiebeëindiging en eigen woning

Wanneer jij en je partner jullie relatie beëindigen, is dat veelal een ingrijpende gebeurtenis. Dat moment is het begin van vele veranderingen en er moet veel worden geregeld. Als jij of je partner in het huis wenst te blijven wonen of beiden overwegen om de woning te verkopen, is het van belang om rekening te houden met de volgende aspecten.

Blijf de hypotheek betalen

Het is belangrijk dat jullie betalingsachterstanden voorkomen worden en beiden een eventuele schuld beperken. Als jullie al uit elkaar zijn, blijven jullie allebei verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek zolang er nog geen ontslag uit de hoofdelijkheid is verleend.

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor renteaftrek

Als bij relatiebeëindiging een van jullie in het huis blijft wonen en de woning overneemt van de ander, dan is er sprake van een verkrijging van een woning. Deze verkrijging valt onder de nieuwe regels rondom de eigen woning. Dus als degene die in de woning blijft wonen de andere helft van de woning en de andere helft van de hypotheek overneemt, dan valt dat onder de nieuwe fiscale regels. Dit houdt in dat de helft van de oude hypotheek alleen maar als eigenwoningschuld aangemerkt kan worden als deze volgens een annuïtair of lineair aflosschema in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Voldoet de lening niet aan die eisen, dan is er geen recht op renteaftrek! Dit geldt ook voor het gedeelte dat de hypotheek eventueel verhoogd wordt om de vertrekkende partner uit te kopen.

Nationale Hypotheek Garantie

Als er sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan kunnen jullie bij verkoop van de woning eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding van een restschuld. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet worden aangetoond dat verkoop van de woning onvermijdelijk is. Hiervoor maken wij voor jullie de inkomens- en vermogenstoets van NHG. Met deze toets op inkomen en vermogen kunnen wij bepalen of een van beiden de hypotheek zelfstandig kan betalen. Ook als jullie overwegen om de woning te verkopen, is het verplicht een toets op inkomen en vermogen uit te voeren. Om eventueel in aanmerking te komen voor kwijtschelding van een restschuld, moeten jullie ook bij verkoop namelijk aantonen dat verkoop van de woning onvermijdelijk is.

De uitkomst van de toets moet bekend zijn voordat één van jullie beiden de woning definitief verlaat en voordat de woning te koop aangeboden wordt. Wij bespreken de uitkomst van de toets met jullie en jullie moeten de uitkomst van de toets op inkomen en vermogen goed bewaren.

Wij nemen contact op met NHG en geeft de uitkomst van de toets op inkomen en vermogen door. Een positieve uitkomst van de toets betekent dat de woning kan worden behouden. Bij een negatieve uitkomst van de toets onderzoekt NHG of er andere mogelijkheden voor jullie zijn, zodat de woning alsnog kan worden behouden. Deze aanvullende beoordeling door NHG is verplicht.

Belangrijk! Wijst de uitkomst van de toets of de aanvullende beoordeling door NHG uit dat een van jullie de hypotheek op verantwoorde wijze voort kan zetten, maar jullie besluiten de woning toch te verkopen? Dan komen jullie niet in aanmerking voor kwijtschelding van de eventuele restschuld! Dit betekent dat de gehele restschuld op jullie beiden zal worden verhaald.

Blijkt uit de aanvullende beoordeling dat verkoop onvermijdelijk is? Als verkoop onvermijdelijk is dienen jullie er alles aan te doen om eventueel verlies te beperken. Brengt de woning bij verkoop onvoldoende op en blijven jullie achter met een restschuld? Dan kunnen jullie in aanmerking komen voor kwijtschelding als wordt voldaan aan de voorwaarden en de aanwijzingen zijn opgevolgd.

Adviesgevoelig

Relatiebeëindiging is meer dan het eigendom van de woning overdragen en de vertrekkende partner ontslaan van de bijbehorende financiële verplichtingen. Zeker door de gewijzigde fiscale regelgeving rondom de eigen woning is, is ontslag uit de hoofdelijkheid een adviesgevoelige mutatie geworden. Neem contact met ons op om jullie mogelijkheden te bespreken.

Deel deze pagina